Cái đẹp trong “Chữ người tử tù” – Nguyễn Tuân

Cái đẹp trong “Chữ người tử tù” – Nguyễn Tuân SỨC MẠNH CỦA CÁI ĐẸP TRONG CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN TUÂN (SGK Ngữ văn lớp 11, tập 1)         Nhà văn thiên tài người Pháp thế kỉ XIX Vích-to Huy-gô đã từng cho rằng: Tác phẩm nghệ thuật […]

<