Kết thúc khoá học Online 2018. Đang quá trình biên soạn lại bộ tài liệu & thay mới hoàn toàn video chuẩn nhất theo hướng đề thi 2018 - 2019. Sẽ khai giảng khoá mới vào tháng 8 năm 2018. Trân trọng cảm ơn các thầy cô và các em học sinh. 

Tạm thời truy cập để xem tài liệu https://thayhieu.net